Zarządzanie platformą 21.4.0.9041
© VULCAN sp. z o.o. 2014-2021

Aplikacja Zarządzanie platformą pozwala na zarządzanie konfiguracją środowiska aplikacyjnego vEdukacja firmy VULCAN sp. z o.o.

W adresie bieżącego żądania (http://cs.oswiatawradomiu.pl/) brakuje wskazania poprawnego identyfikatora klienta, np:

https://cs.oswiatawradomiu.pl/vulcan